10 år sedan tsunamikatastrofen, där mer än 500 svenskar omkom

Det har nu gått 10 år sedan den gigantiska tsunami som drabbade kustlinjen i 14 länder i sydöstra Asien skördade över 230000 liv, och samtidigt satte spår i de överlevandes minnen för evigt. Ett decennium senare lever fortfarande spåren av denna katastrof kvar i form av förlust, saknad, förfärliga minnesbilder och ekonomiska förluster för redan fattiga människor.

I denna enorma katastrof, som är en av de största i modern tid, så förlorade över 500 svenskar livet. Detta får, med tanke på den kraftiga del av turismen som svenskar står för i bl.a. Phuket, i sydöstra Thailand, ses som en mindre förlust då den totala summan dödsoffer i tsunamikatastrofen övergick ett antal av 230000. Naturligtvis ska inte våra svenska offer på något sätt förringas, men med vetskapen om hur många svenskar som turistar i sydöstra Asien under vinterhalvåret så hade, när vi ser till resultatet, nog många av våra svenskar tur i alla fall.

Sverige var troligen det hårdast drabbade landet utanför Asien, men tanke på den turism vi utgör i dessa områden. Utöver den svenska dödssiffran på totalt 543 omkomna, så var skadesiffran på cirka 1500 svenskar.

Fakta om uppkomsten av tsunamikatastrofen och dess framfart

Den tsunami som för 10 år sedan drabbade sydöstra Asien uppkom av en jordbävning under vattnet utanför den indonesiska ön Sumatra. Kraften av denna undervattensjordbävning medförde att miljarder ton av vatten slungades iväg med enorm kraft som skapade katastrofala vågor upp till en höjd av över 30 meter.

Den plats där tsunamikatastrofen slog först och hårdast var Banda Aceh, i Indonesien. I Indonesien omkom över 160000 av alla offer som skördades av tsunamikatastrofen. Efter detta så drabbades även Sri Lanka, där cirka 16000 liv skördades. De två andra länder som var bland de fyra som tog mest skada av denna katastrof var Thailand och Indien.

Livet är på återgång 10 år efter tsunamikatastrofen

Med den stora media karusell som denna katastrof skapade, så har det nu 10 år efter katastrofen gjorts intervjuer och inspelningar på de mest skadedrabbade platserna. Som det ser ut idag, så har nästan allt återgått till det normala och de flesta platser har återuppbyggts.

Vid intervjuer med de som drabbades på plats och överlevde, så får vi veta att livet har återgått till det normala men att de aldrig kan glömma denna katastrof där många förlorade hela sina familjer. Som svenskar så får vi förmodligen tänka likadant, och återgå till det normala, men aldrig glömma denna hemska naturkatastrof.

Kanske ska vi som de människor i de länder som drabbades, samlas och tillsammans be till moder jord att inte sända oss flera otäcka jul- och nyårspresenter.