Datainspektionen kritiserar Svenska Spel för ett register

datainspektionenDatainspektionen har gått hårt på Svenska Spel AB för att de samlar in allt för mycket information om sina kunder. För ungefär ett år sedan blev alla tvungen att registrera sina personuppgifter mm för att kunna spela på spel som Svenska Spel erbjuder på nätet och hos sina ombud. För att spela på lotto eller andra spel krävs idag ett spelkort och om man inte har det måste man skaffa ett på plats. Undantagen är skraplotter och spel på casinona Cosmopol som ligger på fyra platser i Sverige men allt annat måste ske via deras spelkort. Datainspektionen skriver i ett pressmeddelande att Svenska Spel inte informerar sina kunder om vad uppgifterna ska användas till.

Alla uppgifter som lämnas in för spel där man bland annat ska styrka att man är myndig samt uppgifter till utbetalning av vinster är helt lagliga enligt Datainspektionen men inte när det kommer till att utreda spelmissbruk. Där samlas det då in mycket fler uppgifter som kunden inte har fått tydlig information om, när man får spelkortet hos Svenska Spel förstår man inte att personuppgifter kan användas till att utreda spelmissbruk. Svenska Spel själva anser att man vill värna om sina kunder, att ta ansvar för dem som inte konkurrenterna gör. Framförallt de utländska aktörerna som inte behöver följa samma lagar som svenska företag. Svenska Spel har sett ett ökat spelmissbruk med de så kallade spelbonusarna som många ger bort till sina kunder, spelbonusar ”lockbete” till att få nya kunder. Läs om hur dessa fungerar på http://casinon.net här. Svenska Spel vill få kontroll och kunna hjälpa sina spelare om de anser att man är på väg in i ett missbruk.

Datainspektionen har även sett att uppgifterna används mer och mer till direktreklam samt att de skickas vidare till forskning. Det är också väldigt otydligt i villkoren när man skapar ett konto hos Svenska Spel. Datainspektionen har därför sagt att Svenska Spel antingen sluta att samla in uppgifter om sina spelare eller förklara på ett tydligare sätt hur dessa uppgifter används efter att Svenska Spel har fått in dem.

Moderaterna vill förbjuda tiggeri

Moderaterna i Bohuslän vill få in ett förbud mot tiggeri det visade röstprocenten på 80 % bifall. Detta leder till att frågan kommer att tas upp centralt på Moderaternas partistämma under hösten 2015. Problemet med tiggeri har i Bohuslän blivit väldigt stort och det beror mycket på huvudleden E6 som har stora passager från andra länder i Europa och det gör att en enorm trafik passerar just här och för med sig människor som kommer hit för att tigga. Även toppmoderaten och före detta justitieministern Beatrice Ask och Thomas Tobé vill reglera tiggeriet. De skriver i en debattartikel i DN att vi inte kan stå passiva inför den enorma ökningen av tiggeri på gatorna runt om i Sverige. De vill inte införa ett totalförbjud men de vill föra in en lag som förbjuder organiserat tiggeri och de poängterar att syftet är att hjälpa människor som utnyttjas. De vill också skärpa regler och tydliggöra de som finns för att människor ska bosätta sig i parker eller på kommunala eller privata marker. I dessa fall ska människorna som har bosätt sig på platsen avhysas av polisen. De vill också ge kommunen rätt att anställa personal som upprätthåller ordningsföreskrifterna.

De vill också att frågan ska tas upp på EU-nivå och att insatser ska göras för att hjälpa dessa utsatta människor som kommer till Sverige för att försörja sina familjer med hjälp av tiggeri. De måste sätta press på länderna i fråga så att någonting görs för att hjälpa de utsatta till ett bättre liv.

”För att bryta utanförskapet hos de människor det handlar om måste de få möjlighet till utbildning och hållbar försörjning för sig själva och sina familjer”

De vill inte förbjuda EU-migranter och anordnade resor för dem till Sverige men de vill att våra lagar ska ha tydliga regelverk så att inte människor kommer i kläm och utnyttjas av andra.

10 år sedan tsunamikatastrofen, där mer än 500 svenskar omkom

Det har nu gått 10 år sedan den gigantiska tsunami som drabbade kustlinjen i 14 länder i sydöstra Asien skördade över 230000 liv, och samtidigt satte spår i de överlevandes minnen för evigt. Ett decennium senare lever fortfarande spåren av denna katastrof kvar i form av förlust, saknad, förfärliga minnesbilder och ekonomiska förluster för redan fattiga människor.

I denna enorma katastrof, som är en av de största i modern tid, så förlorade över 500 svenskar livet. Detta får, med tanke på den kraftiga del av turismen som svenskar står för i bl.a. Phuket, i sydöstra Thailand, ses som en mindre förlust då den totala summan dödsoffer i tsunamikatastrofen övergick ett antal av 230000. Naturligtvis ska inte våra svenska offer på något sätt förringas, men med vetskapen om hur många svenskar som turistar i sydöstra Asien under vinterhalvåret så hade, när vi ser till resultatet, nog många av våra svenskar tur i alla fall.

Sverige var troligen det hårdast drabbade landet utanför Asien, men tanke på den turism vi utgör i dessa områden. Utöver den svenska dödssiffran på totalt 543 omkomna, så var skadesiffran på cirka 1500 svenskar.

Fakta om uppkomsten av tsunamikatastrofen och dess framfart

Den tsunami som för 10 år sedan drabbade sydöstra Asien uppkom av en jordbävning under vattnet utanför den indonesiska ön Sumatra. Kraften av denna undervattensjordbävning medförde att miljarder ton av vatten slungades iväg med enorm kraft som skapade katastrofala vågor upp till en höjd av över 30 meter.

Den plats där tsunamikatastrofen slog först och hårdast var Banda Aceh, i Indonesien. I Indonesien omkom över 160000 av alla offer som skördades av tsunamikatastrofen. Efter detta så drabbades även Sri Lanka, där cirka 16000 liv skördades. De två andra länder som var bland de fyra som tog mest skada av denna katastrof var Thailand och Indien.

Livet är på återgång 10 år efter tsunamikatastrofen

Med den stora media karusell som denna katastrof skapade, så har det nu 10 år efter katastrofen gjorts intervjuer och inspelningar på de mest skadedrabbade platserna. Som det ser ut idag, så har nästan allt återgått till det normala och de flesta platser har återuppbyggts.

Vid intervjuer med de som drabbades på plats och överlevde, så får vi veta att livet har återgått till det normala men att de aldrig kan glömma denna katastrof där många förlorade hela sina familjer. Som svenskar så får vi förmodligen tänka likadant, och återgå till det normala, men aldrig glömma denna hemska naturkatastrof.

Kanske ska vi som de människor i de länder som drabbades, samlas och tillsammans be till moder jord att inte sända oss flera otäcka jul- och nyårspresenter.