Folkpartiets Jan Björklund har ingen vind i seglen.

Alldeles nyligen så uttalade sig Folkpartiets, Jan Björklund på ett sätt som förbryllar och som saknar faktamässig relevans. Vad som förmodligen kan fastställas är att Jan Björklund, och Folkpartiet måste ha något emot miljövänlig vindkraft.

Under en debatt den 17:e november mellan Jan Björklund och miljöminister, Åsa Romson, diskuterades energifrågor. Där togs det upp vilka möjligheter som finns med vindkraft för att sänka Sveriges energi import, och samtidigt bidra till vår miljö med en vänligare elförbrukning. Under denna debatt informerade Jan Björklund om att vindkraften hade stora brister. Dessa byggde han på att vindkraften enbart var effektiv att använda under sommarhalvåret då det enligt honom inte fanns tillräckligt med vind i Sverige under vinterhalvåret.

Med detta ville Jan Björklund påvisa att det var effektivare att importera el och övrigt energi, men att detta skulle påverka vår miljö mera negativt än att använda de övriga energikällor vi idag har på ett sätt som bidrar till att vi slipper stor import av el och energi. Jan Björklund tillade också att den nya regeringen har fel, genom att öka de suventioner som finns för utbyggande av elkraft. Detta skulle enligt Jan Björklund leda till att alla påbörjar användandet av den billiga och miljövänliga elkraften som då inte skulle vara tillräcklig under vinterhalvåret, och enligt honom enbart fungera tillfredställande under sommarhalvåret då naturen är uppbyggt så att det blåser mera.

Folkpartiledaren, Jan Björklund, har fel enligt all statistik rörande vindkraft

Det var då det stora klavertrampet inleddes. Enligt all statistik från Energimyndigheten, så är naturen inte alls uppbyggd så att det blåser mera på sommarhalvåret än på vinterhalvåret. Fakta säger att det blåser avsevärt mycket mera på vintern än vad det gör på sommaren. Denna information lämnades av Lars Andersson, chef på vindenheten.

Efter detta faktamässigt starka bevis för de Svenska vindarna, så har Jan Björklund tagit steget tillbaka om de påstådda förhållandena för vindkraftens utveckling. Det är bara tråkigt att se ytterligare en debatt inom Svensk politik som urartar på grund av en dåligt påläst debattör.