Kan bankerna neka kunden att öppna ett nytt sparkonto? Vad säger reglerna?

Rickard Landén från Helsingborg blev nekad av Swedbank att öppna ett sparkonto. Rickard som var missnöjd med sin nuvarande bank ville öppna ett sparkonto hos Swedbank istället, en bank som han tidigare varit väldigt nöjd med då han tidigare varit kund där. Han ville inte låna pengar eller likande och det som hände när Rickard besökte Swedbank för att öppna ett konto var att de krävde att han också skulle få in sin lön dit och även flytta över sina andra konton till banken. Det var allt eller ingenting alls. Banken menade alltså att Rickard måste bli helhetskund för att få öppna sitt konto något som inte alls var aktuellt i hans fall.

bild-sr.se

När Swedbank söks upp för en kommentar så avböjer dem istället fick Rickard söka upp en ny mindre bank där han utan problem fick öppna upp ett konto utan att för den delen föra över resten av sina konton till banken. Rickard själv tycker att Swedbank haft ett märkligt beteende från början och att de uppträtt med dålig stil. Swedbank är bland annat stora på att låna ut pengar till privatpersoner.

Vad säger reglerna?

bild-sverigekontanter.seEn bank får inte neka kunden att öppna ett bankkonto såvida de inte misstänker att kunden har kriminella baktankar såsom penningtvätt eller att kunden har misskött sig grovt och har stora skulder. Detta gäller enligt lagen om insättningsgaranti. De får heller inte kräva kunden på att överföra resterande konton eller teckna pensionsavtal eller liknande eller på annat sätt binda sig till banken, detta enligt finansinspektionens mycket tydliga föreskrifter.

Detta har trots reglerna som finns blivit allt vanligare och en av anledningarna tros vara den negativa räntan som sätter banken i ett mer trängt läge. Claes Hemberg som är sparekonom på Avanza ser en trend i att fler och fler kunder nekas att öppna sparkonton, han har fått frågan upprepade gånger från kunder som blivit nekade. Många unga som vill ha ett sparkonto för att slippa ha alla pengar på sitt lönekonto för att då säkrare kunna använda sitt bankkort har blivit nekade eller att de har krävts på andra åtgärder som gynnar banken i fråga.

Vad kan man som kund göra då om man blir nekad? Jo, man kan exempelvis påpeka för banken om hur reglerna ser ut och vara påläst innan man går dit. Det är också bra att detta kommer upp till ytan för drabbar det många så kommer vissa insatser att behöva göras. För det ska inte vara några problem att öppna ett konto hos en bank såvida man inte är kriminell med onda avsikter som penningtvätt eller liknande, eller bär på mycket tunga skulder eller grov misskötsel på annat vis. Det som är viktigt att komma ihåg är också att banken absolut inte får komma med krav om att du som kund måste förankra resten av dina bankärenden hos dem för att du öppnar ett konto där eller att du ska binda dig på något annat sätt.

Har man blivit nekad så kan man upplysa finansinspektionen på detta på mail: finansinspektionen@fi.se eller ringa till dem på telefonnummer: 08-787 80 00.

Bilder lånade från

Sverigekontanter.se – Jämför bank, sms och privatlån direkt!

Sveriges Radio – lokala och rikstäckande radiokanaler