Moderaterna vill förbjuda tiggeri

Moderaterna i Bohuslän vill få in ett förbud mot tiggeri det visade röstprocenten på 80 % bifall. Detta leder till att frågan kommer att tas upp centralt på Moderaternas partistämma under hösten 2015. Problemet med tiggeri har i Bohuslän blivit väldigt stort och det beror mycket på huvudleden E6 som har stora passager från andra länder i Europa och det gör att en enorm trafik passerar just här och för med sig människor som kommer hit för att tigga. Även toppmoderaten och före detta justitieministern Beatrice Ask och Thomas Tobé vill reglera tiggeriet. De skriver i en debattartikel i DN att vi inte kan stå passiva inför den enorma ökningen av tiggeri på gatorna runt om i Sverige. De vill inte införa ett totalförbjud men de vill föra in en lag som förbjuder organiserat tiggeri och de poängterar att syftet är att hjälpa människor som utnyttjas. De vill också skärpa regler och tydliggöra de som finns för att människor ska bosätta sig i parker eller på kommunala eller privata marker. I dessa fall ska människorna som har bosätt sig på platsen avhysas av polisen. De vill också ge kommunen rätt att anställa personal som upprätthåller ordningsföreskrifterna.

De vill också att frågan ska tas upp på EU-nivå och att insatser ska göras för att hjälpa dessa utsatta människor som kommer till Sverige för att försörja sina familjer med hjälp av tiggeri. De måste sätta press på länderna i fråga så att någonting görs för att hjälpa de utsatta till ett bättre liv.

”För att bryta utanförskapet hos de människor det handlar om måste de få möjlighet till utbildning och hållbar försörjning för sig själva och sina familjer”

De vill inte förbjuda EU-migranter och anordnade resor för dem till Sverige men de vill att våra lagar ska ha tydliga regelverk så att inte människor kommer i kläm och utnyttjas av andra.