Regeringsvalet 2014. Den röda fanans återintåg på Rosenbad

I valet 2014 återtog det röda blocket regeringsmakten, och gjorde efter åtta år i opposition sitt återintåg i Rosenbad som Sveriges makthavare. Efter att som förstagångsväljare levt, i stort sett, halva sitt liv med det borgerliga blocket som riddare av regeringsbordet så har nu dessa väljare hjälpt till att ändra vikterna på maktens våg.

Idag lever vi dock sedan länge med blockpolitik och allianser, som gör att chansen för en enpartiregering att komma till makten är en mikroskopisk minimal möjlighet. En möjlighet som skulle kunna ske om halva Sveriges befolkning fick systematiserad dyslexi med förutbestämt resultat.

Sveriges nya regering

Nu har den nya regeringen tillsatts och i spetsen går vår nya statsminister Stefan Löfvén. Regeringen består utöver Stefan Löfvén av 23 stycken på förhand lovande och kompetenta namn. Hur det blir med det får de nästa fyra kommande åren utvisa. Som vanligt har regeringsskiftet skett med H.M. Konungens goda samtycke i enlighet med våra maktskiftesparagrafer.

Hur går det med löften och lovord?

Om vi ser tillbaka på tidigare regeringar, oavsett om det gäller borgerlig eller röd makt, så har det väl alltid gått lite si och så med detta enda sedan blockpolitikens intåg i vår osäkra maktbalans. När en regering idag måste bildas av fyra eller fem olika partier, med ett utåt visat samförstånd men olika syn på sakfrågor så är det svårt att garantera uppsatta mål och löften.

Trots detta så ser det alltid ut, speciellt vid ett kommande val, att alla skulle vara samspelta och på i stort sätt samma våglängd. Löften ges, och gång efter gång så går vi på detta röstfrieri, som oftast oberoende av regering slutar med att den våglängd vi tidigare uppfattade byts ut mot att vara en vågmästare istället.

Hur det går denna gång får vi vänta och se. Kanske blir vi överraskade av en regering som klarar att samarbeta på de viktiga planen, eller så sker det något helt annat. Vi får se om fyra år.