Riksbanken sänker till nollränta för första gången i historien

Att det skulle bli en räntesänkning var de flesta experter och kunniga medvetna om, men att denna sänkning skulle bli den lägsta i historien var ingen beredd på. Den 28 oktober kom beskedet. Riksbankschefen, Sven Ingves, lämnar beskedet att sänka den viktiga reporäntan från 0.25 procent till 0.0 procent. Därmed har Detta historiska besked medför att Sverige har nollränta för första gången i historien.

Hur kommer detta att påverka våra hushåll

Meningen med en räntesänkning är nästan alltid att få fart på inflationen, vilket också är fallet denna gång. Idag har Sverige ingen inflation. Detta betyder en hög risk när det kommer till priser och löner, samt dess stabilitet gentemot dess internationella motparter. En framgångsrik fortsatt världsekonomi bygger på att de valutor som finns kan vägas mot varandra med bibehållet eller bättre värde. Detta betyder att priser på produkter och tjänster måste gå upp i en förutbestämd takt.

Med den situation vi har idag, som har skapat nollränta, blir de familjer som har höga lån och amorteringar drabbade av högre risker för att inte klara sina avbetalningar. Det kommer även att kortsiktigt påverka vår valuta internationellt, som under första dagen efter beskedet föll med sju öre mot dollarkursen och med nio öre gentemot EU-valutan, euron.

Vad kan riksbanken göra om detta grepp inte fungerar

De beräkningar som redan gjorts talar för att denna sänkning ska vara tillräcklig. Tron är att inflationen ska ta fart med detta grepp, och att den ska nå en acceptabel nivå till sommaren 2016 då riksbanken planerar att börja höja räntan igen.
Om detta inte sker, så har riksbanken ytterligare åtgärder som kan utföras. Tyvärr medför dessa också ett kraftigare tryck på vår ekonomi, både inom landet och internationellt sett. Dessa är så kallade stödköp, som ger banker större möjlighet till utlåning. Som ett andra alternativ kan riksbanken påverka ekonomin genom att försvaga kronans värde.