Mer om detta projekt

Vi i Sverige har det ganska bra eftersom landet är en demokrati och folket får vara med och bestämma vilka som ska styra landet. Den svenska politiken har format landet till vad det är idag. Rösträtt finns för alla män och kvinnor som är myndiga, alltså 18 år eller äldre. Du måste vara svensk medborgare. Du måste bo eller någon gång i ditt liv ha bott i Sverige.

kunskap är makt

kunskap är makt

Våra huvudsakliga politiska områden är:

Alkoholpolitik
Arbetsmarknadspolitik
Bostadspolitik
Ekonomisk politik
Invandringspolitik
Jordbrukspolitik
Kulturpolitik
Kärnkraftspolitik
Sjukvårdspolitik
Säkerhets- och försvarspolitik
Utbildningspolitik
Utrikespolitik

Alkoholpolitiken

En gång i tiden så var det tillåtet att brygga sin egen alkohol. Fram till 1700-talet så var det relativt fritt och inte alls reglerat av staten. Senare började man att lägga på skatter och andra avgifter för att minska alkoholkonsumtionen och få in lite mer pengar i stadskassan. Idag regleras försäljningen av starkvaror av Systembolaget som är ett statligt ägt bolag. Alkoholhaltiga drycker som är svagare kan säljas i vanliga matvarubutiker.

Arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadsåtgärder regleras av Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen. Det som kännetecknar svensk arbetsmarknadspolitik är de aktiva åtgärderna.

Bostadspolitiken

Regeringen har ett ansvar att samhällsplanera för bostäder i Sverige. En stor insats som gjordes på bostadsmarknaden var mellan 1965 – 1974. Det var bostadsbrist i Sverige och detta kallades för ”miljonprogrammet” och skulle skapa just en miljon bostäder under en 10-års period.

Ekonomisk politiken

Vi i Sverige har en egen valuta (kronan) men det har varit en folkomröstning om att införa Euron som valuta i stället. Detta var 2003 och majoriteten av svenskarna röstade nej.
Invandringspolitiken

Flyktingpolitiken i Sverige är ganska omdiskuterad. Vi har en reglerad invandring där regelverken fastställs av regeringen. De grundläggande författningarna är Utlänningslagen och Utlänningsförordningen.

Jordbrukspolitiken

Det är politiken som rör vid frågorna om jakt, fiske, hushållning av naturresurser, skogsbruk, rennäring, djur- och naturskydd och bioenergi.

Kulturpolitiken

Denna politik införde man 1968. Man ska bland annat främja för att ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och öka kontakt mellan människor.

Kärnkraftspolitiken

En annan het fråga för det svenska folket och politiker. Vi har haft kärnkraft i över 60 år och i början av 80-talet så höll man en folkomröstning om att avveckla kärnkraften i Sverige. Där blev beslutet att ingen kärnkraft skulle byggas ut och att den skulle vara helt avvecklad år 2010. Beslutet har fått stark kritik eftersom kärnkraften är fortfarande i bruk.

Sjukvårdspolitiken

Politiken omfattar sjukvård för privatpersoner, tandvård, och militär sjukvård.

Säkerhets- och försvarspolitiken

Hur ska Sverige försvara sina gränser och agera i en krigssituation. Vi har dock haft en nedrustning av försvaret och den allmänna obligatoriska värnplikten har försvunnit.

Utbildningspolitiken

I Sverige har vi tre formella utbildningsmöjligheter, det är grundskola, gymnasieskola och högskola. Den förstnämnda är förlagd med skolplikt och är därmed obligatorisk för alla.

Utrikespolitiken

Här arbetar vi för att stärka samarbetet med andra länder. Där gör utrikesministern bland annat statsbesök och träffar statschefer från olika länder. Sverige arbetar på flera områden när det gäller utrikespolitiken och vi är medlemmar i FN, EU, Europarådet, Internationella brottmålsdomstolen, Schengensamarbetet, WTO, Nordiska rådet och Östersjöstaternas råd.